OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA
Banner-Video
VIDEO

Một cục nước đá đang nổi trong bình nước. Mực nước trong bình thay đổi như thế nào khi cục nước đá tan hết?

  bởi Thanh Thanh 08/11/2022
ADMICRO/lession_isads=0

Câu trả lời (1)

 • Gọi Pd là trọng lượng của cục đá khi chưa tan hết

  V1 là thể tích của phần nước đá bị cục đá chiếm chỗ

  dn là trọng lượng riêng của nước

  FA là lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên nước đá khi chưa tan

  P2 là trọng lượng của cục nước đá tan hết tạo thành

  V2 là thể tích của nước do cục nước đá tan hết tạo thành

  Ta có:

  + Khi cục nước đá đang nổi trong bình nước, thì trọng lượng và lực đẩy Ac-si-mét cân bằng với nhau:

  Pd = FA = V1dn

  \(\to {V_1} = \frac{{{P_d}}}{{{d_n}}}\)

  + Trọng lượng của lượng nước do cục nước đá tan hết tạo thành là:

  P2 = V2dn 

  \( \to {V_2} = \frac{{{P_2}}}{{{d_n}}}\)

  Vì khối lượng của cục nước đá và khối lượng của lượng nước do cục nước đá tan hết tạo thành phải bằng nhau, nên:

  P2 = Pd → V2 = V1

  => Thể tích của phần nước đá bị chiếm chỗ đúng bằng thể tích của nước trong cốc nhận được khi nước đá tan hết.

  => Mực nước trong cốc không thay đổi.

    bởi Nguyễn Sơn Ca 09/11/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF