ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính P, biết: (P=(x-y)(x^2-y^2-8x-8y))

P=(x-y)(x^2-y^2-8x-8y)
  bởi From Apple 08/06/2022
ADSENE-AMBIENT/lession_isads=0
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Tùy theo cách tính của bạn mà kết quả có thể bị thay đổi:

  P=(x-y).(x^2-y^2-8x-8y)

  P=(x-y).x^2-(x-y).y^2-(x-y).8x-(x-y)8y

  P=x^3-x^2y-xy^2-y^3-8x^2-8xy-8xy-8y^2

  P=x^3-x^2y-xy^2-y^3-8x^2-16xy-8y^2

  Hoặc:

  P=(x-y).(x^2-y^2-8x-8y)

  P=x^2.(x-y)-y^2.(x-y)-8x.(x-y)-8y(x-y)

  P=x^3-x^2y-y^2x+y^3-8x^2+8xy-8xy+8y^2P=x^3-x^2y-y^2x+y^3-8x^2+8y^2

    bởi Hà Tuấn Minh 22/06/2022
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

MGID
OFF