ON
ON
YOMEDIA
15NONE
Banner-Video
ADSENSE

Nghiệm của phương trình \(x^5 - x^4 + 3x^3 + 3x^2 - x + 1 = 0\) là:

   A. x = 1   B. x = -1

   C. x = ± 1   D. x = 3

  bởi can chu 18/03/2023
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (2)

 • Phương trình x5 - x4 + 3x3 + 3x2 - x + 1 = 0

  ⇔ x5 + x4 - 2x4 - 2x3 + 5x3 + 5x2 - 2x2 - 2x + x + 1 = 0

  ⇔ x4(x + 1) - 2x3(x + 1) + 5x2(x + 1) - 2x(x + 1) + (x + 1) = 0

  ⇔ (x + 1)(x- 2x3 + 5x2 - 2x + 1) = 0

  ⇔ x = - 1

  Do x4 - 2x3 + 5x2 - 2x + 1 = (x2 - x)2 + 3x2 + (x - 1)2 > 0 ∀ x

  Vậy phương trình có nghiệm x = - 1

  Chọn đáp án B.

    bởi minh vương 18/03/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • B

    bởi pham hien 19/03/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
ON