OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Hãy phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn phân thức: \(\dfrac{{7{x^2} + 14x + 7}}{{3{x^2} + 3x}}\)

  bởi hành thư 27/10/2022
ADMICRO/lession_isads=0

Câu trả lời (1)

 • \(\eqalign{
  &b)\, {{7{x^2} + 14x + 7} \over {3{x^2} + 3x}} \cr 
  &= {{7\left( {{x^2} + 2x + 1} \right)} \over {3x\left( {x + 1} \right)}} \cr 
  & = {{7{{\left( {x + 1} \right)}^2}} \over {3x\left( {x + 1} \right)}} \cr 
  &= {{7\left( {x + 1} \right)} \over {3x}} \cr} \) 

    bởi Hong Van 28/10/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF