RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Trong môn Toán thầy giáo có 30 câu hỏi khác nhau trong đó có 5 câu khó, 10 câu trung bình, 15 câu dễ

Trong môn Toán thầy giáo có 30 câu hỏi khác nhau trong đó có 5 câu khó, 10 câu trung bình, 15 câu dễ. Từ 30 câu này có thể lập ra bao nhiêu đề kiểm tra có 5 câu hỏi sao cho phải có đủ 3 loại khó, trung bình, dễ và số câu dễ không ít hơn 2.

  bởi Phạm Phú Lộc Nữ 06/02/2017
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (2)

 • *) Trường hợp 1: 2 câu dễ, 1 câu trung bình, 2 câu khó 

  Số cách chọn là: \(C_{15}^{2}.C_{10}^{1}.C_{5}^{2}\)

  *) Trường hợp 2: 2 câu dễ, 2 câu trung bình, 1 câu khó
  Số cách chọn là: \(C_{15}^{2}.C_{10}^{2}.C_{5}^{1}\)

  *) Trường hợp 3: 3 câu dễ, 1 câu trung bình, 1 câu khó
  Số cách chọn là: \(C_{15}^{3}.C_{10}^{1}.C_{5}^{1}\)

  Do đó số cách chọn là: \(C_{15}^{2}.C_{10}^{1}.C_{5}^{2}+C_{15}^{2}.C_{10}^{2}.C_{5}^{1}+C_{15}^{3}.C_{10}^{1}.C_{5}^{1}=56875\) cách

    bởi Nguyễn Quang Thanh Tú 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 56875

    bởi Nguyen Phuong Thao 16/11/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA