ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tình xác suất để tích 2 số ghi trên 2 quả cầu lấy ra là một số chia hết cho 3

Từ một hộp chứa 20 quả cầu được đánh số từ 1 đến 20, lấy ngẫu nhiên hai quả cầu. Tình xác suất để tích 2 số ghi trên 2 quả cầu lấy ra là một số chia hết cho 3.

  bởi Spider man 07/02/2017
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Chọn hai quả cầu trong 20 quả cầu được đánh số từ 1 đến 20 ta có \(C_{20}^{2}\) cách
  Số phần tử của không gian mẫu là: \(\left | \Omega \right |=C_{20}^{2}=190\)
  Gọi A là biến cố: “tích 2 số ghi trên 2 quả cầu lấy ra là một số chia hết cho 3”
  Trong các số từ 1 đến 20 các số chia hết cho 3 là 3; 6; 9; 12; 15; 18.
  Tích 2 số ghi trên hai quả cầu là một số chia hết cho 3, xảy ra các trường hợp sau:
  Trường hợp 1: Một số chia hết cho 3 và một số không chia hết cho 3. Ta có \(C_{6}^{1}.C_{14}^{1}\) cách
  Trường hợp 2: Cả hai số chia hết cho 3. Ta có \(C_{6}^{2}\) cách.
  Nên số kết quả thuận lợi cho biến cố A là: \(\left | \Omega _A \right |=C_{6}^{1}.C_{14}^{1}+C_{6}^{2}=99\)
  Suy ra \(P(A)=\frac{\left | \Omega _A \right |}{\left | \Omega \right |}=\frac{99}{190}\)
  Vậy xác suất để tích 2 số ghi trên 2 quả cầu là một số chia hết cho 3 là \(\frac{99}{190}\)

    bởi trang lan 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA