RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính xác suất để số được chọn chỉ chứa 3 chữ số lẻ

Làm toát mồ hôi mà vẫn không ra, giúp em vs!

Gọi X là tập hợp các số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp X. Tính xác suất để số được chọn chỉ chứa 3 chữ số lẻ.

  bởi cuc trang 07/02/2017
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Gọi \(\Omega\) là không gian mẫu của phép thử: “Chọn ngẫu nhiên một số từ tập X”.
  Khi đó: \(\left |\Omega \right |=A_{9}^{6}=\) 60480
  Gọi A là biến cố: “Số được chọn chỉ chứa 3 chữ số lẻ”. Khi đó:
  + Chọn 3 chữ số lẻ đôi một khác nhau từ các chữ số 1, 3, 5, 7, 9 có \(C_{5}^{3}\) cách
  + Chọn 3 chữ số chẵn đội một khác nhau từ các chữ số 2, 4, 6, 8, có \(C_{4}^{3}\) cách.
  + Sắp xếp các chữ số trên để được số thỏa mãn biến cố A có 6! cách
  Do đó \(\left | \Omega_A \right |=C_{5}^{3}.C_{4}^{3}.6!=\) 28800
  Vậy xác suất cần tìm là: \(P(A)=\frac{\left | \Omega _A \right |}{\left | \Omega \right |}=\frac{28800}{60480}=\frac{10}{21}\)

    bởi Duy Quang 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA