RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3

Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3.

  bởi Mai Thuy 08/02/2017
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • \(TH_{1}:\) Số phải tìm chứa bộ 123:

  Lấy 4 chữ số \(\in\left \{ 0;4;5;6;7;8;9 \right \}\): có \(A^{4}_{7}\) cách

  Cài bộ 123 vào vị trí đầu, hoặc cuối, hoặc giữa hai chữ số liền nhau trong 4 chữ số vừa lấy: có 5 cách

  \(\rightarrow\) có \(5A^{4}_{7}=5.840=4200\) số gồm 7 chữ số khác nhau trong đó chứa bộ 123

  Trong các số trên, có \(4A^{3}_{6}=4.120=480\) số có chữ số 0 đứng đầu

  \(\rightarrow\) Có \(5A^{4}_{7}-4A^{3}_{6}=3720\) số phải tìm trong đó có mặt bộ 123

  \(TH_{2}\): Số phải tìm có mặt bộ 321 (lập luận tương tự)

  Có 3720 số gồm 7 chữ số khác nhau, có mặt 321

  Kết luận: Có 3720.2 = 7440 số gồm 7 chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3

    bởi Co Nan 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA