YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Xác định kiểu gen của P và F1 biết đậu hạt nâu x đậu hạt trắng tạo F1 có 74 đậu hạt nâu

Ở tính trạng hạt nâu là tính trạng trội hoàn toàn so với tính trạng hạt trắng.

a. Xác định kiểu gen của P và F1 trong các công thức lai sau;

+ Đậu hạt nâu lai với đậu hạt trắng

74 đậu hạt nâu.

+ Đậu hạt nâu lai với đậu hạt nâu

92 đậu hạt nâu.

b. Cho đậu hạt nâu lai với đậu hạt nâu, F1 thu đc 276 hạt nâu : 91 hạt trắng . Xác định kiểu gen của P và F1?

c. Cho đậu hạt nâu lai với đậu hạt trắng thu đc 255 hạt nâu, 253 hạt trắng. Viết sơ đồ lai từ P đến F1?

  bởi Tran Chau 17/11/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Quy ước: gen A - hạt nâu, gen a - hạt trắng.

  a. +. Vì F1 thu được toàn hạt nâu mà P tương phản => P thuần chủng.

  ta có, P: AA (hạt nâu) x hạt trắng (aa) ---> F1: 100% Aa (hạt nâu).

  +. Vì P: hạt nâu ---> F1: hạt nâu => ít nhất 1 trong 2 cơ thể P có KG đồng hợp

  => TH1: P: Hạt nâu AA x hạt nâu AA --->> F1: 100% AA hạt nâu.

  TH2: P: Hạt nâu AA x hạt nâu Aa ---> F1: 1AA: 1Aa (100% hạt nâu).

  b. Vì F1 xuất hiện đậu hạt trắng aa => cây đạu hạt nâu P phải có gen a => P có KG Aa.

  ta có, P: Aa x Aa ---> 1AA: 2Aa: 1aa (3A- hạt nâu: 1aa hạt trắng).

  c. F1 phân ly theo tỷ lệ 1 nâu: 1 trăng. Đay là KQ của phép lai phân tích => P: Aa hạt nâu x aa hạt trắng

    bởi Nguyễn Hà Ngọc Dung 17/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 
MGID

Các câu hỏi mới

YOMEDIA