ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Lập sơ đồ lai biết A là cao, a là thấp và cây cao x cây thấp, cây thấp x cây thấp và cây cao x cây cao

Ở cà chua, tính trạng cây cao trội hoàn toàn so với cây thấp. Hãy giải thích và lập sơ đồ lai cho mỗi phép lai sau:

a. Cây thân cao giao phóng với cây thân thấp.

b. Cây thân thấp giao phóng với nhau.

c. Cây thân cao giao phóng với nhau.

Cảm ơn mọi người trước nhé !

  bởi Bánh Mì 01/10/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Biện luận: cà chua thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp nên ta có thể qui ước các kiểu gen của P .

  Qui ước gen:

  - Gọi gen A qui định tính trạng thân cao.

  - Gọi gen a qui định tính trạng thân thấp.

  - Vậy các kiểu gen mà P có thể có là

  + Thân cao ( AA ; Aa )

  + Thân thấp ( aa)

  a) Vì thân cao có 2 kiểu gen ( AA và Aa ) nên có các trường hợp sau:

  TH1:

  P : thân  cao (AA) x thân thấp (aa)

  Gp : A                         a

  F1 :          thân cao (Aa)

  TH2:

  P : thân cao( Aa) x thân thấp (aa)

  Gp :    A;a                     a

  F1 :      1 thân cao (Aa)

               1 thân thấp (aa)

  b) Sơ đồ lai:

  P : thân thấp (aa) x thân thấp(aa)

  Gp :    a                    a

  F1 :          thân thấp (aa)

  c) Vì thân cao 2 kiểu gen (AA; Aa) nên phép lai có các trường hợp sau:

  TH1:

  P : thân cao (AA) x Thân cao (AA)

  Gp :   A                          A

  F1 :        Thân cao (AA)

  TH2:

  P : thân cao (AA) x thân cao ( Aa)

  Gp :   A              A;a

  F1 : 1 thân cao (AA)

          1 thân cao (Aa)

  TH3:

  P: thân cao (Aa) x thân cao (Aa)

  Gp :    A;a               A;a

  F1 : 1 thân cao (AA)

          2 thân cáo (Aa)

           1 thân thấp (aa)

  Chúc bạn học tốt !!! 

   

    bởi Nguyen Khanh Ngoc 01/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA