YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Trong các nhận định sau đây về alen đột biến ở trạng thái lặn được phát sinh trong giảm phân, có bao nhiêu nhận định đúng?

   (1) . Có thể được tổ hợp với alen trội tạo ra thể đột biến.

   (2) . Có thể được phát tán trong quần thể nhờ quá trình giao phối.

   (3) . Không bao giờ được biểu hiện ra kiểu hình.

   (4) . Được nhân lên ở một số mô cơ thể, biểu hiện kiểu hình ở một phần cơ thể.

   A. 3                                   B. 2                                   C. 1                                   D. 4

  bởi Nguyễn Thị Thanh 11/06/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

  • + Alen đột biến ở trạng thái lặn khi tổ hợp với alen trội sẽ tạo ra hợp tử có kiểu gen dị hợp, phát triển thành cơ thể biểu hiện kiểu hình trội, không phải thể đột biến → (1) sai.

    + Alen đột biến có thể phát tán trong quần thể thông qua giao phối, chỉ biểu hiện kiểu hình khi tổ hợp với giao tử khác tạo ra hợp tử mang kiểu gen đồng hợp lặn và phát triển thành cơ thể có kiểu gen đồng hợp lặn → (2) đúng, (3) sai.

    + Đột biến xảy ra ở tế bào sinh dưỡng được nhân lên ở một số mô cơ thể và có thể biểu hiện kiểu hình ở một phần cơ thể, còn đột biến xảy ra ở giảm phân sẽ tạo giao tử mang gen đột biến, khi thụ tinh kết hợp với giao tử khác tạo hợp tử mang gen đột biến, hợp tử phát triển thành cơ thể và toàn bộ cơ thể các tế bào đều mang gen đột biến → (4) sai.

      bởi Sasu ka 12/06/2021
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

Các câu hỏi mới

YOMEDIA