YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Khi cho ruồi giấm cánh xẻ lai với ruồi đực cánh bình thường (P) thu được F1 gồm 101 con cái cánh bình thường: 109 con cái cánh xẻ và 103 con đực cánh bình thường. Phát biểu nào sau đây không phù hợp với phép lai này. Biết rằng hình dạng cánh do 1 gen chi phối.

   A. Ở F1 có một nửa số con đực bị chết.

   B. Con cái ở thế hệ P dị hợp tử một cặp gen.

   C. Có hiện tượng gen đa hiệu.

   D. Các cá thể bị chết mang tính trạng lặn.

  bởi Thành Tính 12/06/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • + Hình dạng cánh do 1 gen chi phối

  + P: ruồi giấm ♀ cánh xẻ × ruồi ♂ cánh bình thường

  → F1 cho tỉ lệ: 2 cánh bình thường: 1 cánh xẻ → có hiện tượng gen gây chết → con đực cánh xẻ bị chết.

  + Nếu gen qui định tính trạng nằm trên NST thường thì cả con đực và cái cánh xẻ đều chết → không thỏa mãn đề bài → gen qui định tính trạng nằm trên NST X và Y không có đoạn tương đồng.

  + Giả sử gen gây chết ở trạng thái lặn → a: cánh xẻ, A: cánh bình thường → mẹ cánh xẻ XaXa → kiểu gen gây chết → cánh xẻ là trội (A), cánh bình thường là lặn (a), gen gây chết ở trạng thái trội.

  Ta có phép lai P như sau:

  \({X^A}{X^a} \times {X^a}Y \to {F_1}:1{X^A}{X^a}:1{X^a}{X^a}:1{X^A}Y:1{X^a}Y \to \) con đực XAY chết

    bởi Bao Chau 12/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

Các câu hỏi mới

YOMEDIA