YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Cho cây hoa vàng dị hợp tất cả các cặp gen lai với 3 dòng hoa xanh thuần chủng thu được kết quả với tỉ lệ như sau:

-  PL1: lai với dòng 1 → F1: 1 vàng : 3 xanh

-  PL2: lai với dòng 2 → F1:1 vàng : 7 xanh

-  PL3: Lai với dòng 3 → F1 : 1 vàng : 1 xanh

Cho các nhận xét sau đây, có bao nhiêu nhận xét không đúng?

(1) . Tính trạng do 2 cặp gen không alen tương tác bổ sung quy định.

(2) . Dòng 1 có kiểu gen đồng hợp lặn.

(3). Số kiểu gen thỏa mãn làm dòng 2 bằng số kiểu gen thỏa mãn làm dòng 3.

(4). Dòng 1 và dòng 3 lai với nhau có thể ra kiểu hình hoa vàng tùy thuộc kiểu gen 2 dòng.

   A. 3.                                  B. 2.                                  C. 4.                                  D. 1.

  bởi Nguyễn Lệ Diễm 11/06/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • + Xét phép lai 2:

  P hoa vàng dị hợp tất cả các cặp gen lai với hoa xanh thuần chủng cho 1 + 7 = 8 tổ hợp = 8×1→ hoa vàng dị hợp P phải cho 8 loại giao tử → P dị hợp 3 cặp gen (AaBbDd)

  → Phép lai 2: P: AaBbDd × aabbdd

  → Màu hoa tuân theo qui luật tương tác gen bởi 3 cặp gen, F1cho tỉ lệ 1 vàng : 7 xanh

  → kiểu tương tác như sau:

  A-B-D- : hoa vàng và các kiểu gen còn lại cho hoa xanh.

  + Xét phép lai 1:

  Ở F1: A-B-D- = 1/4 mà P có kiểu gen AaBbDd → hoa xanh dòng 1 không thể có kiểu gen đồng hợp lặn. Chúng ta có thể phân tích như sau:

  1/4 A-B-D- = 100% A- × 1/2 B- × 1/2 D- → hoa xanh dòng 1 có kiểu gen AAbbdd

  1/4 A-B-D- = 1/2 A- × 100% B- × 1/2 D- → hoa xanh dòng 1 có kiểu gen aaBBdd

  1/4 A-B-D- = 1/2 A- × 1/2 B- × 100% D- → hoa xanh dòng 1 có kiểu gen aabbDD

  + Xét phép lai 3: ở F1: A-B-D- = 1/2

  1/2 A-B-D- = 1/2 A- × 100% B- × 100% D- → hoa xanh dòng 3 có kiểu gen aaBBDD

  1/2 A-B-D- = 100% A- × 1/2 B- × 100% D- → hoa xanh dòng 3 có kiểu gen AAbbDD

  1/2 A-B-D- = 100% A- × 100% B- × 1/2 D- → hoa xanh dòng 3 có kiểu gen AABBdd

  + Lai dòng 1 với dòng 3 có thể ra kiểu hình hoa vàng:

  ví dụ: AAbbdd × aaBBDD → F1: AaBbDd hoa vàng

  → Ý (1)(2)(3) không đúng.

    bởi Nguyễn Sơn Ca 12/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

Các câu hỏi mới

YOMEDIA