OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
ADS_ZUNIA
Banner-Video
VIDEO

enzyme của bào quan này sẽ phân hủy các ligand để sử dụng cho các hoạt động sống khác của tế bào, Sắp xếp lại thành các bước hoàn chỉnh của quá trình nhập bào. A. (3), (4), (1), (5), (2), (6). B. (2), (1), (5), (4), (3), (6). D. (3), (2), (1), (6), (6), (5). C. (4), (3), (1), (5), (2), (6).

Cho các ý sau:
(1) Trong lòng bào tương các túi nhập bào hòa lẫn với nhau để tạo nên một cấu trúc lớn hơn gọi là
endosome.
(2) Phần endosome chứa các receptor sẽ hoà nhập trở lại với màng bào tương để tiếp tục nhiệm vụ.
(3) Ligand gắn với receptor đặc hiệu của nó ở phía ngoài của màng bào tương,
(4) Sự kết gắn này làm vùng màng bào tương ở vị trí phức hợp ligand - receptor lõm xuống tạo thành túi
nhập bào (endocytosis vesicle) mang phức hợp nói trên.
(5) Trong endosome các receptor tách khỏi các ligand và chia làm hai phần, phần endosome chỉ chứa các
receptor và phần endosome chỉ chứa các ligand.
(6) Phần endosome chứa các ligand sẽ hòa nhập với các lysosome và các enzyme của bào quan này sẽ phân
hủy các ligand để sử dụng cho các hoạt động sống khác của tế bào,
Sắp xếp lại thành các bước hoàn chỉnh của quá trình nhập bào.
A. (3), (4), (1), (5), (2), (6).
B. (2), (1), (5), (4), (3), (6).
D. (3), (2), (1), (6), (6), (5).
C. (4), (3), (1), (5), (2), (6).

  bởi Zin k7 16/11/2022
ADMICRO/lession_isads=0

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF