OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Ý nào sau đây không minh chứng C. Mác là “linh hồn của Quốc tế thứ nhất”?

A. Đóng vai trò trung tâm thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế.  

B. Đưa Quốc tế thứ nhất chống những tư tưởng sai lệch.  

C. Soạn thảo Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.  

D. Chuẩn bị tổ chức, văn kiện, lãnh đạo đại hội thành lập Quốc tế thứ nhất.

  bởi Hữu Trí 13/01/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Liên hệ những hoạt động của C. Mác giai đoạn này để trả lời.

  Mác được xem là “linh hồn của Quốc tế thứ nhất” do:

  - Chuẩn bị tổ chức, văn kiện, lãnh đạo đại hội để thành lập Quốc tế thứ nhất.

  - Đứng đầu ban lãnh đạo, đưa Quốc tế thứ nhất chống lại những tư tưởng sai lệch, thông qua các nghị quyết đúng đắn.

  - Đóng vai trò trung tâm thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế.

    bởi thu hảo 13/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
MGID
ON