ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Viết PTHH khi cho nhôm tác dụng với dung dịch HCl?

cho a gam nhôm tác dụng HCL,phản ứng kết thúc thu được muối nhôm clorua và khí hiđro có thể tích là 6,72 lít ở đktc

a) viết pt hóa học

b) tính a

c) toàn bộ lượng khí hiđro thu được dẫn qua ống sứ đựng 23,2(g) Fe3O4 nung nóng. Phản ứng kết thúc thu được x gam chất rắn .Tính x

help me mai thi r

  bởi con cai 09/04/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • \(n_{H_2}=\dfrac{V}{22,4}=\dfrac{6,72}{22.4}=0,3\left(mol\right)\)

  \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

  2.............6...............2...............3 (mol)

  0,3...........................................0,3(mol)

  \(a=m_{Al}=n.M=0,3.27=8,1\left(g\right)\)

  \(4H_2+Fe_3O_4\rightarrow3Fe+4H_2O\)

  4..............1..................3..........4 (mol)

  0,3.......0,075.............0,225...... (mol)

  \(n_{Fe_3O_4}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{23,2}{232}=0,1\left(mol\right)\)

  Lập tỉ lệ:\(\dfrac{0,3}{4}< \dfrac{0,1}{1}\)\(\Rightarrow\)\(Fe_3O_4\) dư, \(H_2\) hết

  \(m_{Fe}=n.M=0,225.56=12,6\left(g\right)\)

  \(m_{Fe_3O_4\left(du\right)}=n_{Fe_3O_4\left(du\right)}.M=\left(0,1-0,075\right).232=5,8\left(g\right)\)

  \(x=m_{Fe}+m_{Fe_3O_4\left(du\right)}=12,6+5,8=21,1\left(g\right)\)

    bởi Phạm Ngọc Phương Trâm 09/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA