ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính thể tích khí B (các khí đo ĐKTC) ?

Đốt nóng hỗn hợp CuO và FeO với Cacbon dư thu đựơc chất rắn A và khí B. Cho B td với nước vôi trong dư thu được 8 gam kết tủa. Chất rắn A cho td với dung dịch HCl 10% thì cần dùng một lượng vừa đủ axit là 73 gam.

a. Tính thành phần % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu ?

b. Tính thể tích khí B (các khí đo ĐKTC) ?

  bởi Phan Thị Trinh 01/06/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • a) 2CuO +C -to-> 2Cu +CO2 (1)

  FeO +C -to-> Fe +CO (2)

  CO2 + Ca(OH)2 --> CaCO3 +H2O (3)

  Fe +2HCl --> FeCl2 +H2 (4)

  nHCl=0,2(mol)

  nCaCO3=0,08(mol)

  theo (2,4) : nFeO=1/2nHCl=0,1(mol)

  theo (1,3) : nCuO=2nCaCO3=0,16(mol)

  => mhh =0,1.72+0,16.80=20(g)

  =>%mFeO=36(%)

  =>%mCuO=64(%)

  b) theo (2) : nCO=nFeO=0,1(mol)

  => VB(đktc)=(0,1+0,08).22,4=4,032(l)

    bởi Nguyễn Ngọc Thao Anh 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA