RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính số phân tử nước

Bài 16: Hòa tan hoàn toàn 6,66g Al2(SO4)3.nH2O vào nước thu đc dd A. Lấy 1/10 dd A cho tác dụng vs BaCl2 dư thì thu đc 0,6990,699g kết tủa. Tính n

Bài 17: Hòa tan 24,4g BaCl2 vào 175,6g nc thu đc dd 10,4%. Tính x

  bởi Nguyễn Thanh Thảo 15/04/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Bài 16:

  Ta co: \(n_{Al_2\left(SO_4\right)_3.nH_2O}=\dfrac{6,66}{342+18n}\left(mol\right)\)\(\left(I\right)\)

  \(Al_2\left(SO_4\right)_3\left(0,001\right)+3BaCl_2\rightarrow3BaSO_4\left(0,003\right)+2AlCl_3\)

  \(n_{BaSO_4}=\dfrac{0,699}{233}=0,003\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow TheoPTHH:n_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0,001\left(mol\right)\)

  Vậy trong 1/10 A có 0,001 mol Al2(SO4)3

  => Trong dd A có 0,01 mol Al2(SO4)3

  \(\Rightarrow n_{Al_2\left(SO_4\right)_3.nH_2O}=0,01\left(mol\right)\)\(\left(II\right)\)

  Từ \(\left(I\right)\&\left(II\right)\Rightarrow\dfrac{6,66}{342+18n}=0,01\)

  \(\Rightarrow n=18\)

  Bài 17: Đề thiếu rồi ban ơi, bạn bổ sung đi rồi mình giúp luôn.

    bởi Nguyen Lan 15/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA