YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Tính khối lượng kết tủa thu được

Cho 100g dd h2so4 19.6% vào 400g dd bacl2 13%

a. Tính khối lượng kết tủa thu được 

b. Tính nồng độ phần trăm các chất có dd sau khi tách bỏ kết tủa 

  bởi Lê Văn Duyệt 18/06/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • m H2SO4 = 100 . 19,6% = 19,6 (g) ==>n H2SO4 = \(\frac{19,6}{98}\) = 0,2 (mol)

  m BaCl2 = 52(g)  ==> n BaCl2= 0,25 mol

  PTHH

                   H2SO4 + BaCl2 -----> BaSO4 + 2 HCl

  ban đầu      0,2          0,25                                             l

  pư               0,2  ---> 0,2   --->          0,2 --->     0,4       l      (  mol  )

  sau pư         0           0,05                0,2             0,4       l

  a)   m BaSO4 = 0,2 . 233= 46,6 (g)

  b) m dd sau pư = 100 + 400 - 46,6 =453,4 (g)

  m BaCl2 dư = 0,05 . 208=10,4(g)

  m HCl = 0,4 . 36.5 = 14,6 (g)

   C%(BaCl2) = \(\frac{10,4}{453,4}\) . 100% =2,29%

  C%(HCl)= \(\frac{14,6}{453,4}\) . 100%= 3,22%

    bởi Phạm Thảo Vân 18/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

Các câu hỏi mới

YOMEDIA