ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tìm khối lượng từng kim loại Fe, Mg, Zn trong hỗn hợp ban đầu

21g hỗn hợp gồm Fe, Mg, Zn hòa tan bằng axit HCl dư thoát ra 8,96 dm3 H2(dktc). Thêm dung dịch KOH đến dư vào dd thu được rồi lọc kết tủa tách ra, đem nung trong kk đến lượng không đổi cân nặng 12g. Tìm khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  bởi Trần Thị Trang 01/06/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • \(n_{H_2}=\dfrac{8,96}{22,4}=0,4\left(mol\right)\)

  Gọi x, y , z lần lượt là số mol của Mg, Zn, Fe

  \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\uparrow\) (1)

  x -------> 2x--------->x------> x

  \(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\uparrow\) (2)

  y ----> 2y -------->y --------> y

  \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\uparrow\) (3)

  z -----> 2z --------> z ----------> z

  (1)(2)(3) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}24x+65y+56z=21\\x+y+z=0,4\end{matrix}\right.\) (I)

  \(2KOH+MgCl_2\rightarrow Mg\left(OH\right)_2\downarrow+2KCl\)

  x ----------> x

  \(2KOH+ZnCl_2\rightarrow Zn\left(OH\right)_2\downarrow+2KCl\)

  \(2KOH+Zn\left(OH\right)_2\rightarrow K_2ZnO_2+2H_2O\) ( tan hết )

  \(2KOH+FeCl_2\rightarrow Fe\left(OH\right)_2\downarrow+2KCl\)

  z -----------> z

  \(Mg\left(OH\right)_2\underrightarrow{t^o}MgO+H_2O\) (4)

  x ----------------> x

  \(2Fe\left(OH\right)_2+\dfrac{1}{2}O_2+H_2O\rightarrow2Fe\left(OH\right)_3\downarrow\)

  z -------------------------------------> z

  \(2Fe\left(OH\right)_3\underrightarrow{t^o}Fe_2O_3+3H_2O\) (5)

  z -----------------> 0,5z

  (4)(5)\(\Rightarrow40x+160z=12\) (II)

  (I)(II) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}24x+65y+56z=21\\x+y+z=0,4\\40x+160.\dfrac{1}{2}z=12\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,2\\z=0,1\end{matrix}\right.\)

  \(m_{Mg}=0,1.24=2,4\left(g\right)\)

  \(m_{Zn}=0,2.65=13\left(g\right)\)

  \(m_{Fe}=0,1.56=5,6\left(g\right)\)

    bởi Trần An 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA