ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tìm % khối lượng của các chất ban đầu

Cho 40g hỗn hợp Al, Al2O3, MgO được hòa tan bằng dung dịch NaOH 2M thì thể tích NaOH vừa đủ phản ứng là 300ml đồng thời thoát ra 6,72 dm3 khí H2. Tìm % khối lượng của các chất ban đầu.

  bởi truc lam 15/04/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • \(n_{NaOH}=0,3.2=0,6mol\)

  \(n_{H_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3mol\)

  - PTHH: 2Al+2NaOH+2H2O\(\rightarrow\)2NaAlO2+3H2

  Al2O3+2NaOH\(\rightarrow\)2NaAlO2+H2O

  \(n_{Al}=\dfrac{2}{3}n_{H_2}=\dfrac{2}{3}.0,3=0,2mol\)

  \(m_{Al}=0,2.27=5,4g\)

  \(n_{NaOH\left(2\right)}=0,6-n_{NaOH\left(1\right)}=0,6-0,2=0,4mol\)

  \(n_{Al_2O_3}=\dfrac{1}{2}n_{NaOH\left(2\right)}=\dfrac{1}{2}.0,4=0,2mol\)

  \(m_{Al_2O_3}=0,2.102=20,4g\)

  \(m_{MgO}=40-5,4-20,4=14,2g\)

  Từ đó: \(\%Al=\dfrac{5,4.100}{40}=13,5\%\)

  \(\%Al_2O_3=\dfrac{20,4.100}{40}=51\%\)

  %MgO=100%-13,5%-51%=35,5%

    bởi Duyên Thu 15/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA