YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm với sắt (III) oxít trong điều kiện không có không khí. Chia hỗn hợp thu được sau phản ứng thành hai phần. Phần hai có khối lượng nhiều hơn phần một là 134 gam. Cho phần một tác dụng với lượng dư dd NaOH thấy có 16,8 lít \(H_2\) bay ra. Hòa tan phần hai bằng lượng dư dd \(HCl\) thấy có 84 lít \(H_2\) bay ra. Các phản ứng đều xãy ra hoàn toàn, các thể tích đo ở (ĐKTC).

1. Viết các phương trình hóa học xãy ra.

2. Tính khối lượng sắt tạo thành sau phản ứng nhiệt nhôm.

  bởi Spider man 26/07/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • 1. 2 Al + Fe2O3     → Al2O3+2Fe

  Vì Al dư suy ra Fe2O3 hết ( hiệu suất phản ứng 100%).

  Phần 1: 2 Al + NaOH + 2 H2O     →    2 NaAlO2 + 3 H2

                     Al2O3 + 2NaOH  →   2NaAlO2 + H2O

  Phần 2: 2 Al + 6 HCl   →    2 AlCl3 + 3 H2

                     Fe + 2 HCl →    FeCl2 + H2

                     Al2O3 + 6 HCl  →  2 AlCl3 + 3 H2O

  2. Ứng với phần 1:

  \(\begin{array}{l}
  {n_{{H_2}}} = \frac{{16,8}}{{22,4}} = 0,75(mol) \Rightarrow {n_{Al}} = \frac{{0,75.2}}{3} = 0,5(mol)\\
   \Rightarrow {m_{Al}} = 0,5.27 = 13,5(g).
  \end{array}\)

  Gọi khối lượng phần 2 lớn hơn phần 1 p lần:

  Ứng với phần 2: 

  \(\begin{array}{l}
  {n_{{H_2}}} = \frac{{84}}{{22,4}} = 3,75(mol);{n_{Al}} = 0,5p\\
  {n_{F{\rm{e}}}} = 3,75 - \frac{3}{2}.0,5p = 3,75 - 0,75p\\
  {n_{A{l_2}{O_3}}} = \frac{{3,75 - 0,75p}}{2}
  \end{array}\)

  Khối lượng phần 2;

  ( 3,75-0,75p)56+1/2(3,75-0,75p)102+0,5p.27

  =(3,75-0,75p)107+13,5p.

  Khối lượng phần 1:

  (3,75-0,75p) \(\frac{{107}}{p} + 13,5\)

  Hiệu khối lượng giữa hai phần là 134

  Rút gọn: 66,75p2-334p+401,25=0

  Giải phương trình bậc 2 vừa thu được ta có: p1=3; p2 = 2

  Khối lượng sắt tạo thành \(\begin{array}{l}
  (3,75 - 0,75p).56\frac{{1 + p}}{p}\\
  {p_1} = 3 \Rightarrow {m_{F{\rm{e}}}} = 112(g)\\
  {p_2} = 2 \Rightarrow {m_{F{\rm{e}}}} = 188,6(g)
  \end{array}\)

    bởi Naru to 27/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

Các câu hỏi mới

YOMEDIA