RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Nêu những đặc điểm của sắt, gang và thép

Nêu những đặc điểm của sắt ? Nêu những đặc điểm của gang và thép ?

  bởi Thu Hang 12/11/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • - Sắt là kim loại có tính dẻo , dễ uốn , dễ kéo thành sợi , dễ rèn , dập . Sắt màu trắng xám , có ánh kim . Trong tự nhiên , sắt được tìm trong các khối thiên thạch và trong các quặng sắt .

  - Quặng sắt được sử dụng làm ra gang và thép 

  + Gang là hợp kim của sắt và các - bon . Gang cứng , giòn , không thể uốn hay kéo thành sợi .

  + Thép cùng là hợp kim của sắt và các - bon nhưng được loại bớt các - bon ( so với gang ) và thêm 1 số chất khác . Thép có tính chất cứng , bền , dẻo , .... Có loại thép bị gỉ trong không khí ẩm nhưng cũng có loại thép không bị gỉ

   

    bởi Constantine Javier 12/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

 • cho 15<8 lít hỗn hợp khí CO,CO2 dktc có khối lượng 27,6g.tinnhs phần trăm của mỗi khí trong hỗn hợp

  13/09/2020 |   0 Trả lời

 • Cho m gam hỗn hợp gồm Al4C3 và CaC2 tác dụng với nước dư, thu được 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CH4 và C2H2. Chia X thành 2 phần:

  Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch brom dư thấy có 16 gam brom tham gia phản ứng
  Phần 2: đốt cháy hoàn toàn rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng lọc bỏ kết tủa thấy khối lượng dung dịch trong bình giảm 69.525 gam so với khối lượng dung dịch trước phản ứng.
  a)Tìm giá trị của m va tính thành phần phần trăm theo thể tíchc các chất khí trong X
  b)Nếu cho phần 2 tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư thì thu được m gam kết tủa. Tính giá trị của a   

  29/05/2020 |   0 Trả lời

 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  Hỗn hợp x gồm 1 kim loại m ( hóa trị 2 va 3) và oxit của kim loại đó . khối lượng x là 40,4 gam hòa tan x bởi dd HCl thu được 2,24l khí H2 còn nếu hòa tan X bởi dung dich HNO3 thu duoc 3,36l NO (đktc) biết rằng một chất có số mol gấp 1,5 lần chất kia . Xác định kim loại và công thức oxit của kim loại

  15/10/2019 |   1 Trả lời

 • Đốt cháy hoàn toàn 5,4 g hỗn hợp bột gồm S và C trong không khí được hỗn hợp khí A gồm CO2 và SO2 có tỉ khối so H2 là 29,5. Tính % về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A?

   

  30/04/2019 |   3 Trả lời

 • nhúng 11g hỗn hợp kim loại Fe và Al theo tỉ lệ 1:2 vào 1000ml dd AgNO3 0.8M khấy đều cho pư xảy ra hoàn toàn

  a) tính kl của chất rắn sinh ra

  b) tính CM của dd thu được

  06/04/2019 |   1 Trả lời

 • 1) Hoà tan 5,6 g Fe vào 100 ml dd HCl . Tính nồng độ các chất trong dd sau phản ứng .

  10/04/2019 |   1 Trả lời

 • Hòa tan 2,8g hỗn hợp gồm Cu và Fe vào 150ml dd CuSO4 0,2M.

  a) Viết PTHH

  b) Tính khối lượng Fe trong hỗn hợp.

  c) Tính khối lượng đồng sau khi pư kết thúc.

  10/04/2019 |   1 Trả lời

 • Cho một lượng kim loại M tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 10%. Sau phản ứng thu được dd muối có nồng độ 11,98%. XĐ tên và kí hiệu của kim loại trên

  10/04/2019 |   1 Trả lời

 • hãy nêu một số tính chất vật lí và tính chất hóa học của kim loại mà em biết đồng thời đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm chứng các tính chất đó

  14/04/2019 |   1 Trả lời

 • Cho a g Kim loại R tác dung hoàn toàn vói khí Cl2 thu được 2,9018.a g muối clorua.Tìm R

  23/04/2019 |   1 Trả lời

 • 1 cho 18 g bột kim loại Mg nguyên chất phản ứng vừa đủ với 500g dd HCl

  a viết PTHH và tính thể tích khí H2 sinh ra đktc

  b tính khối lượng HCl đã phản ứng và nồng độ % của dd HCl đã dùng

  2 cho 5,4g Al tác dụng 500ml dd H2SO4 loãng có nồng độ 0,1M

  a viết PTHH và tính thể tích khí H2 sinh ra ở đktc

  b tính nồng độ mol của dd sau phản ứng để biết thể tích của dd thay đổi không đáng kể

  24/04/2019 |   1 Trả lời

 • Cho 18,6 gam Fe,Zn tan hết vào H2So4 loãng thu được 8,96 lít H2

  Tìm khối lượng kim loại?

  24/04/2019 |   1 Trả lời

 • Hòa tan 8g hỗn hợp (Mg,Fe ) vào dung dịch H2SO4 19,6% thu được 4,48l khí H2(đktc)

  a. Viết PT

  b.Tính khối lượng mỗi kim loại

  c.Tính khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng

  d.Nếu hòa tan hỗn hợp 2 kim loại trên trong dung dịch H2SO4 đặc nóng nồng độ 98%(D=1,84g/mol)tính thể tích dung dịch H2SO4 cần dùng và thể tích khí SO2 sinh ra.

  25/04/2019 |   1 Trả lời

 • tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp sau

  a, bột Cu , bột Ag

  b, Bacl2 (r) , MgCl2 (r) , NH4Cl (r)

  01/06/2019 |   1 Trả lời

 • - Nhận biết dd sau : KCl , H2SO4 , H2S , Ba (OH)2

  a) Tính chất vật lí nhôm sắt

  - Tính chất hóa học của nhôm , sắt , axit , bazơ , muối .

  - Dãy hoạt động hóa học của kim loại

  13/06/2019 |   1 Trả lời

 • 1. kim loại dẫn điện tốt nhất là:

  a, Cu b, Al c, Au d, Ag

  2.HÃy chọn từ/ cụm từ thích hợp cho trong ngoặc đơn ( bền, nhẹ, dây, điện, đồ trang sức, nhôm, ánh kim) điền vào chỗ trống trong các câu sau :

  a, Đồng và nhôm đc dùng làm .......... là do dẫn điện tốt.

  b, ........... được dùng làm đồ dùng đun nấu ( ấm, nồi..) là do bền trong không khí và dẫn nhiệt tốt.

  c, Vàng, bạc được dùng làm.......... vì bền trong không khí và có ........... rất đẹp.

  d, Nhôm được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay do ........... và ...........

  mọi ngừi giúp e với ạ e đang cần rất gấp ạ.. e cảm ơn trc

  13/06/2019 |   1 Trả lời

 • tại sao trang sức vàng để lâu ngày ko bị sao nhưng trang sức đồng để lâu ngày lại bị đen

  21/07/2019 |   1 Trả lời

 • A là hộn hợp khí gồm oxi và ni tơ ,tỉ khối của A so với H2 là 15,2.Dùng 22,4 lít A (Ở ĐKTC) oxi hóa hết m(g) sắt .sau khi phản ứng thu được hỗn hợp khí B có tỉ khối so với CH4 là 1,7875 .tính m

  26/11/2018 |   1 Trả lời

 • A là hộn hợp khí gồm oxi và ni tơ ,tỉ khối của A so với H2 là 15,2.DÙNG 22,4 LÍT a (Ở ĐKTC) OXI hóa hết m(g) sắt .sau khi phản ứng thu được hỗn hợp khí B có tỉ khối so với CH4 là 1,7875 .tính m

  26/11/2018 |   1 Trả lời

 • dẫn 5,376 lít H2 (ở đktc) qua(3a+1)gam CuO nung nóng.kết thúc phản ứng thu được (2a+6,16)gam hỗn hợp 2 chất rắn .tính giá trị của A biết phản ứng xảy ra hoàn toàn

  26/11/2018 |   1 Trả lời

YOMEDIA