ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

C% các chất tan trong dung dịch X là bao nhiêu?

Cho 40,2g hỗn hợp X gồm Al,Fe3O4 vào 200g dung dịch a% sau phản ứng thu được dung dịch X và  có 6,72 lít khí thoát ra đktc

a) Lập PTHH

b) Tính a

c) Tính C% các chất tan trong dung dịch X

 

  bởi Quế Anh 18/09/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • nH2=0,3 mol

  2Al        + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2

  0,2 mol<=0,6 mol              0,3 mol

  Fe3O4 +8HCl =>FeCl2 +2FeCl3 +4H2O

  x mol=>8x mol
  mhh cr bđ=0,2.27+232x=40,2=>x=0,15 mol
  nHCl=0,15.8+0,6=1,8 mol=>mHCl=65,7 gam
  m dd HCl=65,7/200.100%=32,85%=>a=32,85
  mdd X=40,2+200-0,3.2=239,6 gam
  C%dd AlCl3=0,2.133,5/239,6.100%=11,14%
  C%dd FeCl2=19,05/239,6.100%=7,95%
  C% dd FeCl3=0,3.162,5/239,6.100%=20,35%

    bởi Quyền Minh 18/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA