ON
ON
YOMEDIA
01NONE
Banner-Video
ADSENSE

Cho hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe và 0,81 gam Al vào 200ml dung dịch X chứa AgNO3 và Cu(NO3)2, khi phản ứng kết thúc được dung dịch Y và 8,12 gam chất rắn Z gồm 3 kim loại. Cho chất rắn Z tác dụng với dung dịch HCl dư được 0,672 lít H2 (ở đktc). Nồng độ mol của dung dịch AgNO3 và dung dịch Cu(NO3)2 lần lượt là

A. 0,1M; 0,2M

B. 0,15M; 0,25M

C. 0,28M; 0,15M

D. 0,25M; 0,1M

  bởi con cai 22/05/2020
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

 • Hỗn hợp kim loại : số mol Fe = 2,8/56 = 0,05 (mol) và số mol Al = 0,03 (mol)

   Z gồm 3 kim loại ⇒ Z có Cu, Ag và Fe dư (Al có tính khử mạnh hơn Fe nên phản ứng trước và bị hết).

   Z phản ứng HCl cho H2 chỉ có Fe dư phản ứng: Fe + HCl → FeCl2 + H2

  ⇒ Số mol Fe dư = số mol H2 = 0,672/ : 2,4 = 0,03 (mol)

  ⇒ Số mol Fe tác dụng với muối = 0,05 – 0,03 = 0,02 (mol)

   Gọi số mol của AgNO3 và Cu(NO3)2 lần lượt là x và y mol

           AgNO→   Ag+    +    NO3-

  mol:      x             x

            Cu(NO3)2 → Cu2+  +    2NO3-

  mol:       y            y

  Các quá trình oxi hóa, khử:

             Al   →  Al3+   +     3e

  mol:    0,03     0,09          0,09

             Fe   →  Fe2+   +     2e

  mol:     0,02      0,02        0,04

             Ag+ + 1e → Ag↓

  mol:     x          x        x

             Cu2+ + 2e → Cu↓

  mol:     y         2y      y

  Vận dụng bảo toàn e ⇒ x + 2y = 0,13 (*)

  Trong Z có Ag, Cu và Fe dư, do vậy 108x + 64y = 8,12 – 0,03.56 = 6,44 (**)

  Giải hệ phương trình đại số (*) và (**) ta được x = 0,03 ; y =  0,05

  ⇒ Nồng độ mol của dung dịch AgNO3 = 0,03/0,2 = 0,15M và dung dịch Cu(NO3)2 = 0,05/0,2 = 0,25M.

  ⇒ Đáp án B

    bởi Nguyễn Thủy 23/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
ON