ADMICRO
AMBIENT

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 29 Axit cacbonic và muối cacbonat

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 29 về Axit cacbonic và muối cacbonat online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu):

  • A. K2CO3
  • B. MgCO3
  • C. Ba(HCO3)2
  • D. NaHSO3
  • A. SO3
  • B. CO2
  • C. O2
  • D. SO2
 •  

   
   
  • A. NaHCO3, CaCO3, Mg(HCO3)2.
  • B. NaHCO3, CaCO3, Na2CO3.
  • C. NaHCO3, Mg(HCO3)2, KHCO3.
  • D. NaHCO3, Mg(HCO3)2, CaCO3.
  • A. Không có hiện tượng.
  • B. Sủi bọt khí.
  • C. Kết tủa trắng.
  • D. Dung dịch chuyển thành màu xanh.
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Ba(OH)2 và K2CO3.
  • B. MgCO3 và HCl.
  • C. NaCl và K2CO3.
  • D. H2SO4 và KHCO3.
  • A. Hòa tan vào nước rồi lọc
  • B. Nung
  • C. Cho tác dụng với dung dịch HCl rồi lọc
  • D. Trung hòa bằng dung dịch NaOH dư rồi cô cạn
  • A. CaCO3
  • B. Na2CO3
  • C. NaHCO3
  • D. NaCl
  • A. 152,08 gam
  • B. 55,0 gam
  • C. 180,0 gam
  • D. 182,5 gam
 • Câu 9:

  Axit nào sau đây là axit yếu, không bền?

  • A. H2CO3
  • B. HCl
  • C. H2SO4
  • D. HF
 • Câu 10:

  Phát biểu nào sau đây là sai?

  • A. MgCO3 tác dụng với dung dịch axit
  • B. MgCO3 tác dụng với dung dịch muối
  • C. MgCO3 không tác dụng với dung dịch bazơ
  • D. MgCO3 không tan trong nước
 • Câu 11:

  Phương trình hóa học nào sau đây sai?

  • A. C + O2 → CO2
  • B. CO2 + Ca(OH)→ CaCO3 ↓ + H2O
  • C. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO+ H2O
  • D. CO2 + 2HCl → H2CO3 +  Cl2
 • Câu 12:

  Trong các cặp chất sau, cặp chất nào không tác dụng được với nhau?

  • A. H2SO4 và KHCO3
  • B. K2CO3 và NaCl
  • C. MgCO3 và HCl
  • D. CaCl2 và Na2CO3
 • Câu 13:

  Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) tạo thành để dập tắt đám cháy nếu trong bình chữa cháy có dung dịch chứa 980g H2SO4 tác dụng hết với dung dịch NaHCO3.

  • A. 112 lít
  • B. 224 lít
  • C. 336 lít
  • D. 448 lít
YOMEDIA