ADMICRO
AMBIENT

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 28 Các oxit của cacbon

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 28 về Các oxit của cacbon online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu):

  • A. Oxit axit.
  • B. Oxit bazơ.
  • C. Oxit lưỡng tính.
  • D. Oxit trung tính.
  • A. Nước, dung dịch bazơ, oxit bazơ.
  • B. Nước, dung dịch axit, oxit bazơ.
  • C. Nước, oxit axit, oxit bazơ.
  • D. Nước, dung dịch bazơ, oxit axit.
 •  

   
   
  • A. CO2 là chất khí nặng hơn không khí.
  • B. CO2 là chất khí không màu, không mùi.
  • C. CO2 không duy trì sự cháy và sự sống.
  • D. CO2 bị nén và làm lạnh hóa rắn.
  • A. 1:2
  • B. 2:1
  • C. 2:3
  • D. 3:2
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. dung dịch NaCl
  • B. dung dịch CuSO4
  • C. dung dịch HCl
  • D. dung dịch Ca(OH)2
  • A. O2
  • B. H2
  • C. CO
  • D. CO2
  • A. Cl2
  • B. CO2
  • C. SO2
  • D. O2
  • A. Muối NaHCO3
  • B. Muối Na2CO3
  • C. Muối NaHCO3 và muối Na2CO3
  • D. Muối NaCO3
 • Câu 9:

  Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế CO trong phòng thí nghiệm

  • A. HCOOH (xt H2SO4 đặc) → H2O + CO
  • B. C + H2O (hơi) → CO + H2
  • C. C + CO2 → 2CO
  • D. 2C + O2 → CO
 • Câu 10:

  CO không khử được các oxit trong nhóm nào sau đây ?

  • A. Fe2O3, MgO  
  • B. MgO, Al2O3
  • C. Fe2O3, CuO  
  • D. ZnO, Fe2O3
 • Câu 11:

  Cho hỗn hợp khí gồm CO2 và CO. dùng chất nào sau đây có thể thu được CO2 tinh khiết hơn ?

  • A. dung dịch NaOH   
  • B. CuO (to cao)
  • C. O2   
  • D. dung dịch BaCl2
 • Câu 12:

  Quặng nào sau đây chứa CaCO3 ?

  • A. dolomit.  
  • B. cacnalit.  
  • C. pirit. 
  • D. xiderit.
 • Câu 13:

  Một loại đá vôi chứa 80% CaCO3 còn lại là tạp chất trơ. Nung m gam đá này một thời gian thu được 0,78m gam chất rắn. Hiệu suất phân hủy CaCO3 là

  • A. 78%.  
  • B. 50%.  
  • C. 62,5%.  
  • D. 97,5%.
YOMEDIA