ON
ON
YOMEDIA
10NONE

Giải bài tập SGK Bài 38 Hóa học 9

Banner-Video

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 9 Bài 38 Axetilen​ giúp các em học sinh nắm chắc về CTPT, CTCT, đặc điểm cấu tạo của axêtilen. Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí. Tính chất hoá học của C2H2: Phản ứng cộng với dd Br2, pứ cháy. Axetylen được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu trong công nghiệp.

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
Banner-Video
NONE
ON