ON
ON
YOMEDIA
09NONE

Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 6 Saccarozơ, Tinh bột và Xenlulozơ

Banner-Video

Cùng nhau ôn tập, củng cố kiến thức đã học về cấu tạo phân tử, những tính chất điển hình và ứng dụng của saccarozơ, tinh bộtxenlulozơ thông qua Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 6 Saccarozơ, Tinh bột và Xenlulozơ. Các câu hỏi về Nhận biết chất, sơ đồ chuyển hóa, lên men,...

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):

NONE
ON