OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 14.1 trang 30 SBT Hóa học 12

Bài tập 14.1 trang 30 SBT Hóa học 12

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?

A. Một số chất dẻo là polime nguyên chất.

B. Đa số chất dẻo, ngoài thành phần cơ bản là polime còn có các thành phần khác.

C. Một số vật liệu compozit chỉ là polime.

D. Vật liệu compozit chứa polime và cá¿ thành phần khác.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14.1

Vật liệu compozit: là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần phân tán vào nhau mà không tan vào nhau.

Thành phần gồm chất nền và chất độn:

- Chất nền: có thể là nhựa dẻo hay nhựa nhiệt rắn;

- Chất độn: có thể là chất sợi hoặc chất bột.

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.1 trang 30 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
MGID
ON