OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 14.2 trang 30 SBT Hóa học 12

Bài tập 14.2 trang 30 SBT Hóa học 12

Tơ nilon-6,6 thuộc loại

A. tơ nhân tạo.    

B. tơ bán tổng hợp.

C. tơ thiên nhiên.    

D. tơ tổng hợp.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14.2

Tơ hóa học: gồm tơ tổng hợp (nilon-6,6, lapsan,..) và tơ bán tổng hợp (visco, xenlulozo axetat)

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.2 trang 30 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
MGID
OFF