ON
ON
YOMEDIA
18AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 4 trang 177 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 177 sách GK Hóa lớp 11

Từ axetilen, viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế: etyl bromua (1); 1,2-đibrometan (2); vinyl clorua (3); 1,1-đibrometan (4).

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Gợi ý trả lời bài 4

\(\\ (1) \ C_{2}H_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ +H_{2}, \ Ni \ } C_{2}H_{6} \xrightarrow[ \ ]{ \ Br_{2}, \ t^0 \ } C_{2}H_{5}Br \\ (2) \ C_{2}H_{2} \xrightarrow[\ ]{ \ \ \ \ } C_{2}H_{4} \xrightarrow[ \ ]{ \ +Br_{2} \ } CH_{2}Br- CH_{2}Br \\ (3) \ C_{2}H_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ +HCl/HgCl_{2} \ } C_{2}H_{3}Cl \\ (4) \ C_{2}H_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ +HBr \ } CH_{2}=CHBr \xrightarrow[ \ ]{ \ +HBr \ } CH_{3}CHBr_{2}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 177 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON