ON
ON
YOMEDIA
17AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 39.3 trang 61 SBT Hóa học 11

Giải bài tập 39.3 tr 61 SBT Hóa học 11

Benzyl bromua có công thức cấu tạo nào trong số các công thức dưới đây ?

A. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

B. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

C. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

D. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 39.3

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.3 trang 61 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON