ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 8 trang 216 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 216 SGK Hóa học 11 nâng cao

Trong công nghiệp, ngày nay ngưởi ta điều chế poli vinylclorua (PVC) theo sơ đồ kĩ thuật như ở hình sau:

a) Từ sơ đồ kĩ thuật đã cho, hãy viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra ở giai đoạn clo hóa (1), giai đoạn nhiệt phân (2) và giai đoạn chuyển HCl thành Cl2 (3).

b) Nêu ưu điểm của sơ đồ này so với sơ đồ điều chế PVC cho ở câu (a) và (b) bài tập 6.

c) Tính thể tích khí etilen và khí clo (đktc) cần để sản xuất 1 tấn PVC theo sơ đồ trên, giả sử các phản ứng đều đạt hiệu suất 100%.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Câu a:

CH2=CH2 + Cl→CH2Cl-CH2Cl

CH2Cl-CH2Cl → CH2=CHCl + HCl

4HCl + O2 → 2Cl+ 2H2O

Câu b:

Ưu điểm:

Tận dụng Cl2, chất thải là H2O không gây ô nhiễm môi trường.

Không dùng NaOH và etanol

Câu c:

Sơ đồ hợp chức của chu trình điều chế PVC.

nC2H4 → nCl2  → (-CH2-CHCl-)n

Thể tích C2H4 và Cl2 đã dùng ở đktc:

\({V_{{C_2}{H_4}}} = {V_{C{l_2}}} = \frac{{{{10}^6}.22,4n}}{{62,5n}} = 358400(l)\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 216 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
OFF
ON