OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 216 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 216 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng sau và gọi tên sản phẩm tạo thành:

a) CH3CHBrCH2CH3 với dung dịch NaOH/H2O, đun nóng

b) CH3CHBrCH2CH3 với dung dịch KOH/ancol, đun nóng.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

a) CH3CHBrCH2CH3 + NaOH → CH3-CH(OH)-CH2-CH3 + NaBr

b) CH3CHBrCH2CH3 + KOH → CH2=CH-CH2-CH3 + KBr + H2O

CH3CHBr-CH2-CH3 + KOH → CH3-CH=CH-CH3 + KBr + H2O

(sản phẩm chính)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 216 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF