OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Khánh Duy's Profile

Khánh Duy

Khánh Duy

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Khánh Duy đã đặt câu hỏi: thầy giao các bài naỳ khó lm quá giúp mình với Cách đây 5 năm

  Khi thủy phân trong môi trường kiềm ( đun nong) các đồng phân có cùng công thức C4H8O2. Số đồng phân cho sản phẩm có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 là?

 • Khánh Duy đã đặt câu hỏi: thầy giao các bài naỳ khó lm quá giúp mình với Cách đây 6 năm
  1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm H. Gọi M(2;7/2); N(27/10;6/5)lần lượt là trung điểm của AB và HC. Đường thẳng BC có phương trình x+y-3=0. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC

   Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trọng tâm G(-5/3;1/3) ; góc BAC bằng 450. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình x2+y2+x+3y-10=0. Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác , biết điểm A có hoành độ là số nguyên

   Cho tam giác có phương trình đường cao AH: x-2y=0, trung điểm của cạnh BC là M(3;1). Đường thẳng MH cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại P(-2;1). Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác

   Trong mặt phẳng tọa độ với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trọng tâm G(1;2), phương trình đường tròn đi qua trung điểm của hai cạnh AB,AC và chân đường cao hạ từ đỉnh A đến cạnh  BC của tam giác ABC là: (x-3)2+(y+2)2=25. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

Không có Điểm thưởng gần đây

OFF