ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 30.7 trang 47 SBT Hóa học 11

Bài tập 30.7 trang 47 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một ankađien. Để đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít A phải dùng vừa hết 28 lít O2 (các thể tích lấy ở đktc). Dẫn sản phẩm cháy qua bình thứ nhất đựng H2SO4 đặc, sau đó qua bình thứ hai đựng dung dịch NaOH (lấy dư) thì khối lượng bình thứ nhất tăng p gam và bình thứ hai tăng 3,52g.

1. Xác định công thức phân tử và phần trăm theo thể tích của từng chất trong hỗn hợp A.

2. Tính giá trị p.

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30.7

Giả sử trong 6,72 lít A có x mol CnH2n+2; y moi CmH2m-2.

x + y = 6,72 : 22,4 = 0,3 lít

\(\begin{array}{l}
{C_n}{H_{2n + 2}} + \frac{{3n + 1}}{2}{O_2}\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,nC{O_2}\,\,\,\, + \,\,\,\,(n + 1){H_2}O\\
xmol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\frac{{3n + 1}}{2}.xmol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,nxmol\,\,\,\,\,\,\,\,\,(n + 1).xmol
\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
{C_m}{H_{2m - 2}} + \frac{{3m - 1}}{2}{O_2}\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,mC{O_2}\,\,\,\, + \,\,\,\,(m - 1){H_2}O\\
xmol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\frac{{3m - 1}}{2}.xmol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mxmol\,\,\,\,\,\,\,\,\,(m - 1).xmol
\end{array}\)

Số mol O2:

\(\frac{{(3n + 1)x + (3m - 1)y}}{2} = \frac{{28}}{{22,4}} = 1,25mol\)

⇒ (3n + 1)x + (3m − 1)y = 2,5 (2)

Số mol CO2: nx + my = 0,8 (mol)

⇒ (3n + 1)x + (3m - 1)y = 2,5 (3)

Từ (2) và (3) tìm được x - y = 0,1 ;

Kết hợp với X + y = 0,3, ta có: x = 0,2 và y = 0,1 Thay các giá trị tìm được vào (3) ta có

0,2n + 0,1m = 0,8

⇒ 2n + m = 8.

Nếu n = 1 thì m = 6: Loại, vì C6H10 không phải là chất khí ở đktc. Nếu n = 2 thì m = 4. Công thức hai chất là C2H6 và C4H6.

Nếu n = 3 thì m = 2: Loại vì m > 3.

Trả lời: Hỗn hợp A chứa (66,67%) và C4H6 (33,33%)

Số mol H2O = (n + 1)x + (m - 1)y = 0,9 (mol).

2. Khối lượng nước: p = 0,9.18 = 16,2 (g).

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.7 trang 47 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON