ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 30.6 trang 47 SBT Hóa học 11

Bài tập 30.6 trang 47 SBT Hóa học 11

Chất A là một ankađien liên hợp có mạch cacbon phân nhánh. Để đốt cháy hoàn toàn 3,4 g A cần dùng vừa hết 7,84 lít O2 lấy ở đktc.

Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của chất A.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30.6

 CnH2n−2 + (3n+1)/2O→ nCO+ (n−1)H2O

Theo phương trình : Cứ (14n - 2)g ankađien tác dụng với (3n+1)/2mol O2.

Theo đầu bài : Cứ 3,4 g ankađien tác dụng với 0,35 mol O2.

\(\frac{{14n - 2}}{{3,4}} = \frac{{3n - 1}}{{2.0,35}} \to n = 5\)

Công thức phân tử : C5H8 ;

Công thức cấu tạo : CH2=C(CH3)-CH=CH2

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.6 trang 47 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Lê Yến Nhi

  Nhiệt phân nhựa cây guta peccha người ta thu được một chất lỏng A chứa 88,23% C; 11,76%H. Tỉ khối hơi của A so với nito bằng 2,43. Cứ 0,34 gam A phản ứng với brom dư thì cho 1,94 gam một chất lỏng nặng hơn nược và không tan trong nước. Cho A phản ứng với H2 dư thì thu được isopentan.

  a) Hãy xác định công thức phân tử của A.

  b) Các dữ kiện đã đủ để xác định công thức cấu tạo của A chưa, vì sao?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Lê Yến Nhi

  Viết phương trình hóa học của phản ứng khi cho buta-1,3-đien và isoprene lần lượt tác dụng với H2,Cl2 theo tỉ lệ mol ankadien: tác nhân = 1: 1 và ankadien: tác nhân =1 : 2.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Lê Yến Nhi

  Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankadien đồng phân có công thức phân tử C4H6 và C5H8.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
YOMEDIA