ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 169 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 169 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào dấu [...] ở mỗi câu sau đây:

a) 4 nguyên tử C của buta-1,3-dien cùng nằm trên một đường thẳng. [...]

b) 4 nguyên tử C của buta -1,3-đien cùng nằm trên một mặt phẳng. [...]

c) 4 nguyên tử của 4 obitan p của 4 nguyên tử C ở buta-1,3-đien nằm trên một mặt phẳng.  [...]

d) 6 nguyên tử H của buta-1,3-đien không cùng nằm trên một mặt phẳng với 4 nguyên tử C. [...]

e) 4 obitan p của 4 nguyên tử C ở buta-1,3-đien xen phủ với nhau tạo ra obitan π chung. [...]

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

a) S

b) Đ

c) Đ

d) S

e) Đ

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 169 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Mai Trang

  Xác định CTCT và viết phương trình phản ứng minh họa các phản ứng sau:

  A + 2H2=> B

  B=> C + D

  C=> polipropilen

  D=> E + H2

  E=> nhựa PE

  Biết A là 1 ankađien liên hợp, mạch nhánh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Lê Tấn Thanh

  Viết các đồng phân ankađien và gọi tên theo danh pháp quốc tế ứng với các CTPT sau: C4H6; C5H10. Những ankađien nào liên hợp? 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA