ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 6 trang 169 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 169 SGK Hóa học 11 nâng cao

Nhiệt phân hỗn hợp butan, but-1-en và but-2-en người ta thu được buta-1,3-dien với hiệu suất 80% (theo số mol). Hãy tính khối lượng polobutađien thu được 1000m3 (27oC,1atm) hỗn hợp khí trên, biết rằng phản ứng trùng hợp đạt hiệu suất 90%.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

CH3-CH2-CH2-CH3 : a mol

CH3-CH2-CH=CH2: b mol

CH3-CH=CH-CH3: c mol

Số mol hỗn hợp: 

\({n_{hh}} = \frac{{PV}}{{RT}} = \frac{{{{10}^6}.1}}{{0,082.300}} = 40650,41mol\)

Số mol phản ứng:

\({n_{pu}} = \frac{{40650,41.80}}{{100}} = 32520,33mol\)

Khối lượng buta-1,3-dien thu được: m = 32520,33.54 = 1756097,82 (gam)

Phương trình phản ứng điều chế polibutadien:

nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Khối lượng polibutadien thực tế thu được: 

\(M = \frac{{1756097,82.90}}{{100}} = 1580489(g) = 1580,49(kg)\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 169 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA