RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1 trang 168 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 168 SGK Hóa học 11 nâng cao

a) Hãy phân biệt các khái niệm polien, đien, ankađien.

b) Đien được phân loại như thế nào? Mỗi loại cho 1 ví dụ.

c) Viết công thức phân tử chung của ankađien, so sánh với công thức chung của ankan và anken.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Câu a:

Polien : là những hidrocacbon mạch hở có nhiều liên kết đôi C = C.

Đien: là những hidrocacbon mạch hở có 2 liên kết đôi.

Ankađien là hidrocacbon mạch hở có 2 liên kết đôi. Công thức dạng chung: CnH2n-2.

Câu b:

Tùy theo vị trí tương hỗ của hai nối đôi, người ta chia ankađien thành ba loại.

Ankađien có hai nối đôi ở cách nhau ít nhất hai nối đơn.

Ví dụ: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2: hexa-1,5-đien.

Ankađien có hai nối đôi liền nhau.

Ví dụ: CH2=C=CH2: propa-1,2-đien.

Ankađien có hai nối đôi cách nhau chỉ một nối đơn (ankađien liên hợp)

Ví dụ: CH2=CH-CH=CH2: Buta-1,3-đien.

Câu c:

Công thức chung của ankan: CnH2n+2 (n≥1)

Công thức chung của anken: CnH2n (n≥2)

Công thức chung của ankađien: CnH2n-2 (n≥3).

So với ankan và anken có cùng số nguyên tử cacbon, ankađien có số nguyên tử H kém ankan là 4 và kém anken 2.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 168 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Nguyễn Thanh Thảo

  tổng số liên kết đơn trong phân tử ankadien có công thức CnH2n-2 là:

  A.4n B.3n-3 C.3n-5 D.3n-2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nhat nheo

  Hỗn hợp x gồm 1 Ankadien liên hợp a ở thể khí và 1 ankan b. Cho 6,72 lít hỗn hợp đi qua dung dịch brom dư thấy Brom phản ứng hết 6,4 gam phần trăm thể tích của a và b trong x là. Câu 2 để làm mất màu 200% nồng độ 20% cần dùng 10,5 gam anken x công thức phân tử của X. Giúp mình với ghi rõ công thức luôn nhé

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  X là hidrocacbon mạch hở.Đốt cháy X thu được số mol co2 gấp đôi số mol h20.Mặt khác 0,05 mol X phản ứng vừa hết với dung dịch AgNo3/Nh3 thu được 7,95 gam kết tủa Công thức cấu tạo của X là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA