ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 168 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 168 SGK Hóa học 11 nâng cao

a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankadien đồng phân có công thức phân tử C4H6 và C5H8.

b) Đồng phân cấu tạo nào của pentadien có thể tồn tại dưới dạng các đồng phân hình học? Viết công thức lập thể của chúng.

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a:

C4H6:

CH2=CH-CH=CH2 : buta-1,3-đien

CH2=C=CH-CH3: buta-1,2-đien

Với C5H8:

CH2=C=CH-CH2-CH3 : Penta-1,2-đien

CH2=CH-CH=CH-CH3 : Penta-1,3-đien

CH2=CH-CH2-CH=CH2 : Penta-1,4-đien

CH3-CH=C=CH-CH3 : Penta-2,3-đien

CH2=C(CH3)-CH=CH2 : 2-metylbuta-1,3-đien

CH2=C=C(CH3)2 : 3-metylbuta-1,2-đien

Câu b:

Đồng phân tồn tại dưới dạng đồng phân hình học là :

CH2=CH-CH=CH-CH3 : (Penta-1,3-đien)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 168 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
OFF