RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 168 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 168 SGK Hóa học 11 nâng cao

a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankadien đồng phân có công thức phân tử C4H6 và C5H8.

b) Đồng phân cấu tạo nào của pentadien có thể tồn tại dưới dạng các đồng phân hình học? Viết công thức lập thể của chúng.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a:

C4H6:

CH2=CH-CH=CH2 : buta-1,3-đien

CH2=C=CH-CH3: buta-1,2-đien

Với C5H8:

CH2=C=CH-CH2-CH3 : Penta-1,2-đien

CH2=CH-CH=CH-CH3 : Penta-1,3-đien

CH2=CH-CH2-CH=CH2 : Penta-1,4-đien

CH3-CH=C=CH-CH3 : Penta-2,3-đien

CH2=C(CH3)-CH=CH2 : 2-metylbuta-1,3-đien

CH2=C=C(CH3)2 : 3-metylbuta-1,2-đien

Câu b:

Đồng phân tồn tại dưới dạng đồng phân hình học là :

CH2=CH-CH=CH-CH3 : (Penta-1,3-đien)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 168 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • hoàng duy

  Xác định CTCT có thể có của các chất sau biết

  a) tỉ khối hơi của ankađien liên hợp A đối với metan là 4,25

  b) cho 1 ankađien B hấp thụ hoàn toàn vào dd brôm dư thấy khối lượng bình tăng lên 4g và khối lượng brom tham gia phản ứng là 32g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Mai Trang

  Xác định CTCT và viết phương trình phản ứng minh họa các phản ứng sau:

  A + 2H2=> B

  B=> C + D

  C=> polipropilen

  D=> E + H2

  E=> nhựa PE

  Biết A là 1 ankađien liên hợp, mạch nhánh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Viết các đồng phân ankađien và gọi tên theo danh pháp quốc tế ứng với các CTPT sau: C4H6; C5H10. Những ankađien nào liên hợp? 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA