YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao

Viết công thức electron và công thức cấu tạo của axit nitric và cho biết nguyên tố có số oxi hóa là bao nhiêu?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Công thức electron:

Công thức cấu tạo:

HN+5Osố oxi hóa của N là +5

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
 • Trần Thị Trang

  lập phương trình hóa học (cân bằng nữa nha):

  a) Ag + HNO3(đặc) \(\rightarrow\) NO2 + ? +?

  b) Ag + HNO3(loãng) \(\rightarrow\) NO + ? +?

  c) Al + HNO\(\rightarrow\) N2O + ? +?

  d) Zn + HNO\(\rightarrow\) NH4NO3 + ? +?

  e) Fe3O4 + HNO\(\rightarrow\) NO + Fe(NO3)3 +?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Lan Ha

  hoà tan hoàn toàn m gam al bằng dung dịch hno3 loãng dư thấy thoát ra 1,12 lít khí duy nhất là n2o (đktc). Cô cạn dung dịch thì thu được 54,32 gam muối khan. Vậy m=?

  các cao thủ đâu rồi nhanh lên giúp mình với nào hihi..........

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng vơi 100ml dd hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sp khử duy nhất). Tìm giá trị của V?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Cho 17,7 gam hỗn hợp Cu, Zn, Mg tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được dd X, cô cạn dd X thu được 67,3 gam muối khan ( k có NH4NO3). Nung hỗn hợp muối khan này đến khối lượng k đổi thì thu được bao nhiêu gam chất rắn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau : a) Fe2(SO4)3 + NaOH   ; b) NH4Cl + AgNO3   ;   c) NaF + HCl   ;   d) MgCl2 + KNO3   ;   e) FeS(rắn) + HCl   ;   f) HClO + KOH    

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Cho 30 g hỗn hợp X gồm: Mg, Al, ZnO, Fe(NO3)2 tan hoàn toàn trong 0,725 mol H2SO4 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn được dung dịch Y chỉ chứa 90,4 g muối sunfat trung hòa và 3,92 lít khí Z gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi so với H2 = 33/7. Tính m các chất có trong X.

  Mình cảm ơn nhiều.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  Nhiệt phân hoàn toàn 18,8 gam muối nitrat của kim loại M ( hóa trị II) thu đc 8gam oxit tương ứng.kim loại M là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  Hòa tan 8,862 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng thu đc dung dịch X và hỗn hợp Y gồm 2 khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Khối lượng của Y là 5,18 gam. Cho NaOH dư vào dd X không thấy có khí thoát ra. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Cho m(g) hỗn hợp X gồm Al và Cu vào dd HCl dư, sau p/ư thu đc 3,36lit khí H2. Mặt khác cho m(g) hỗn hợp X trên vào lượng dư HNO3 đặc nguội.Sau p/ư thu dc 6,72lit khí NO2.Giá trị của m là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  FeS + HNO3đặc --> Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  viết phương trình hóa học của phản ứng tạo thành liti nitrua và nhôm nitrua khi cho liti và nhôm tác dụng trực tiếp với nito . trong các phản ứng này nito là chất oxi hóa hay chất khử ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA