OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

GDCD 7 Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo


Tôn giáo là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi biểu hiện sự sùng bái ấy. Việt Nam là quốc gia có nhiều tôn giáo: Phật giáo, Thiên chúa giáo, Phật Hòa Hảo, Tin Lành, Cao Đài,... Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo có nghĩa là: công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào; người đã theo một tín ngướng hay một tôn giáo nào đó có quyền thôi không theo nữa, hoặc bỏ để theo tin ngưỡng, tôn giáo khác mà không ai được cưỡng bức hoặc cản trở. Để hiểu rõ nội dung mời các em cung tìm hiểu: Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Khái niệm

a. Tín ngưỡng 

 • Là niềm tin của con người vào một cái gì đó thần linh, hư ảo, vô hình như : tin thần linh, thượng đế, chúa trời,...

b. Tôn giáo

 • Là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, có giáo lí và những hình thức lễ nghi.
 • Một số tôn giáo chính ở nước ta: Phật, Thiên chúa, Cao đài, Hòa hảo, Tin lành, đạo hồi,..

c. Mê tín dị đoan

 • Là tin một cách mù quáng, dẫn đến mất lí trí, hành động trái lẽ thường, gây hậu quả xấu. Ví dụ: bói toán, lên đồng, chữa bệnh bằng phù phép,..

1.2. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

 • Là quyền của công dân có thể theo hoặc không theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào mà không ai được cưỡng bức hoặc cản trở.

a. Quy định của pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 

 • Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo:
  • Công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào;
  • Người đã theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào có thể thôi không theo nữa, họăc bỏ để theo tín ngưỡng, tôn giáo khác mà không ai được cưỡng bức hay cản trở. 
 • Mọi người phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác như tôn trọng nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo; không được gây mất đoàn kết, chia rẽ giữa các tôn giáo và giữa những người không có tôn giáo với người có tôn giáo.
 • Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật
 • Nơi thờ tự của các tín ngưỡng tôn giáo phải được bảo hộ
 • Tuyên truyền giáo dục chống mê tín dị đoan
 • Chống việc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo thực hiện mưu đồ chính trị xấu
 • Chăm lo giúp đồng bào theo đạo xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe.
 • Nghiêm cấm việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để làm điều trái pháp luật và chính sách của Nhà nước.

b. Trách nhiệm chúng ta 

Tôn trọng nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo.

Không được bài xích gây mất đoàn kết, chia rẽ giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

UREKA
UREKA

2. Luyện tập Bài 16 GDCD 7

Qua bài học này các em cần nắm nội dung sau: 

 • Tín ngưỡng, tôn giáo, mê tín là gì? Mê tín khác với tín ngưỡng tôn giáo là gì? Hậu quả của mê tín dị đoan. 
 • Quyền và qui định của nhà nước về tự do tín ngưỡng

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm GDCD 7 Bài 16 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập GDCD 7 Bài 16 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 53 SGK GDCD 7

Bài tập 2 trang 53 SGK GDCD 7

Bài tập 3 trang 53 SGK GDCD 7

Bài tập 4 trang 53 SGK GDCD 7

Bài tập 5 trang 53 SGK GDCD 7

Bài tập 6 trang 53 SGK GDCD 7

Bài tập 7 trang 53 SGK GDCD 7

Giải bài 1 trang 65 SBT GDCD 7

Giải bài 2 trang 65 SBT GDCD 7

Giải bài 3 trang 66 SBT GDCD 7

Giải bài 4 trang 66 SBT GDCD 7

Giải bài 5 trang 66 SBT GDCD 7

Giải bài 6 trang 66 SBT GDCD 7

Giải bài 7 trang 66 SBT GDCD 7

Giải bài 8 trang 67 SBT GDCD 7

Giải bài 9 trang 67 SBT GDCD 7

Giải bài 10 trang 67 SBT GDCD 7

Giải bài 11 trang 68 SBT GDCD 7

Giải bài 12 trang 68 SBT GDCD 7

Giải bài 13 trang 68 SBT GDCD 7

3. Hỏi đáp Bài 16 GDCD 7

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng GDCD HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

MGID
ON