OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

GDCD 10 Bài 10: Quan niệm về đạo đức


Hoc247 xin giới thiệu đến các em học sinh bài: Quan niệm về đạo đức giúp các em nắm được quan niệm của đạo đức và vai trò của đạo đức đối với cuộc sống. Qua đó các em sẽ rèn luyện cho bản thân cách sống và nhận thức được những điều đúng sai để trở thành một người công dân tốt. Mời tất cả các em học sinh cùng tìm hiểu bài học này. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Quan niệm về đạo đức

 • Đạo đức là hệ thống chuẩn mực xã hội, mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình sao cho lợi ích cá nhân hài hoà với lợi ích xã hội.

2. So sánh đạo đức với pháp luật và phong tục tập quán

a. Điểm giống nhau giữa đạo đức, pháp luật và phong tục tập quán:

 • Là hình thái ý thức xã hội
 • Là phương thức điều chỉnh hành vi của con người
 • Thay đổi theo thời gian và không gian
 • Mang tính giai cấp

b. Điểm khác giữa đạo đức và pháp luật

Nội dung Đạo đức Pháp luật
Yêu cầu của xã hội Yêu cầu cao Yêu cầu tối thiểu
Cách thức điều chỉnh Mang tính tự giác Mang tính bắt buộc
Biện pháp điều chỉnh

Dư luận xã hội 

Lương tâm

Những biện pháp cưỡng chế của pháp luật
Cách thức quy định Khẩu ngữ Văn bảng pháp luật

c. Điểm khác nhau giữa đạo đức và phong tục tập quán

Nội dung Đạo dức Phong tục tập quán
Điều chỉnh hành vi xuất phát từ Sự hiểu biết, quan niệm sống Thói quen, nếp sống lâu đời
Thay đổi Kịp với thời đại mang ý nghãi tích cực
 • Thay đổi chậm
  • Phù hợp với xã hội
   • Mỹ tục
  • Lạc hậu với xã hội
   • Hũ tục

3. Vai trò của đạo đức trong đời sống của con người

 • Đối với cá nhân
  • Giúp cá nhân có ý thức và năng lực, sống thiện, sống có ích
 • Đối với gia đình
  • Là nền tảng hạnh phúc gia đình, tạo ra sự phát triển ổn định, vững chắc
 • Đối với xã hội
  • Là sức khoẻ của xã hội
  • Khi qui tắc đạo đức được tôn trọng → Xã hội phát triển ổn định.
  • Khi qui tắc đạo đức bị xem thường → xã hội mất ổn định

⇒ Kết luận: Đạo đức như nguồn của sông, như gốc của cây → Vì thế mỗi cá nhân cần biến những quan niệm đạo đức thành hành vi đạo đức trong cuộc sống. 

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Lời kết

Sau khi học xong bài này các em cần nắm được kiến thức trọng tâm sau: 

 • Quan niệm về đạo đức
 • So sánh đạo đức với pháp luật và phong tục tập quán
 • Vai trò của đạo đức đối với đời sống của con người.

Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích giúp các em trong quá trình học tập. 

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách giải Giải bài tập GDCD 10 Bài 10 ở cuối bài học và tham gia làm phần thi Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 10 gồm các câu hỏi liên quan đến bài học để cũng cố kiến thức đã học.

Các em hãy cùng tham khảo bài tiếp theo: Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

MGID
ON