OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT

Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 44 Thực hành Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương

Banner-Video
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 2.504,57mm
  • B. 1.504,57mm
  • C. 2.004,57mm
  • D. 2.500,50mm
  • A. Đông sang Tây
  • B. Tây sang Đông
  • C. Tây Bắc- Đông Nam
  • D. Đông Bắc - Tây Nam
 •  
   
  • A. Tháng 1 đến tháng 7
  • B. Tháng 7 đến tháng 11
  • C. Tháng 8 đến tháng 12
  • D. Tháng 7 đến tháng 10
  • A. Giảm 2,59
  • B. Tăng 2,59
  • C. Ổn định
  • D. Tăng 1,6
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  • A. Sự biến động thị trường trong nước và xuất khẩu, nhất
  • B. Chuyển đổi cơ cấu các ngành kinh tế chưa thích ứng kịp với tốc tăng trưởng kinh tế của vùng và cả nước.
  • C. Dịch vụ luôn chiếm trên 50 % tỷ trọng GDP trong cơ cấu kinh tế địa phương.
  • D. A, B, C đúng
MGID
OFF