OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 74 SBT Địa lí 9

Bài tập 3 trang 74 SBT Địa lí 9

Điền nội dung còn thiếu vào các chỗ trống dưới đây để hoàn thành báo cáo về tình hình sản xuất, phân bố và tiêu thụ sản phẩm của cây cà phê (hoặc cây chè).

BÁO CÁO

Tình hình sản xuất, phân bố và tiêu thụ sản phẩm cây…

a) Đặc điểm sinh thái:….

b) Diện tích và sản lượng:

- Diện tích:…

+Tây Nguyên:…

+ Trung du và miền núi Bắc Bộ…

- Sản lượng:

+Tây Nguyên:…

+ Trung du và miền núi Bắc Bộ…

c) Công nghiệp chế biến và các thị trường tiêu thụ chính của Việt Nam. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

BÁO CÁO

Tình hình sản xuất, phân bố và tiêu thụ sản phẩm cây chè

a) Đặc điểm sinh thái: Đặc tính sinh thái học của cây chè thích sống ở nơi ấm, ẩm, đất tốt, tơi xốp tầng dầy sâu. Nó là cây chịu ẩm, thích bóng râm. Sinh trưởng thích hợp với điều kiện: pH đất từ 4,5 - 8,5.

b) Diện tích và sản lượng:

 • Diện tích: năm 2001 là 91,8 nghìn ha.
  • Tây Nguyên: 24,2 nghìn ha chiếm 24,6% diện tích cả nước.
  • Trung du và miền núi Bắc Bộ: 67,6 nghìn ha chiếm 68,6% diện tích cả nước
 • Sản lượng: năm 2001 là 67,5 nghìn tấn chè búp khô.
  • Tây Nguyên: 20,5 nghìn tấn chiếm 27,1% sản lượng chè búp khô cả nước.
  • Trung du và miền núi Bắc Bộ: 47 nghìn tấn chiếm 62,1% sản lượng chè búp khô cả nước.

c) Công nghiệp chế biến và các thị trường tiêu thụ chính của Việt Nam.

 • Hiện nay ở Việt Nam, công nghiệp chế biến chè ngày càng phát triển mạnh, nâng cao chất lượng và giá trị của chè, tăng tính cạnh trên thị trường.
 • Thi trường của cây chè trong và ngoài nước như: Trung Quốc, Nhật Bản,…

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 74 SBT Địa lí 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON