OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 74 SBT Địa lí 9

Bài tập 2 trang 74 SBT Địa lí 9

a) So sánh sự khác biệt về diện tích, sản lượng các cây chè, cà phê của hai vùng bằng cách hoàn thành các biểu đồ sau.

b) Nêu nhận xét về tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở hai vùng: Tây nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

a)

Giải sách bài tập Địa Lí 9 | Giải sbt Địa Lí 9

Giải sách bài tập Địa Lí 9 | Giải sbt Địa Lí 9

b)

Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ là 2 vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm của cả nước.

- Tây Nguyên là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của cả nước ,năm 2001 diện tích đạt 632,9 nghìn ha chiếm 42,9% diện tích cả nước. Vùng chủ yếu trồng các cây công nghiệp có nguồn gốc nhiệt đơi và cận nhiệt như cà phê, cao su, điều, hồ tiêu,… trong đó cà phê là cây công nghiệp chính của vùng. Vùng có diện tích và sản lượng cây cà phê lớn nhất cả nước: năm 2001 diện tích cà phê là 480,8 nghìn ha chiếm 85,1 % cả nước; sản lượng cà phê đạt 761,6 nghìn tấn chiếm 90,6% cả nước.

- Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng chuyên canh cây công nghiệp của cả nước, năm 2001 diện tích đạt 69,4 nghìn ha chiếm 4,7% diện tích cả nước .Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ chủ yếu trồng các cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới như chè, hồi, quế, sơn,… trong đó chè là cây công nghiệp chính của vùng. Vùng có diện tích và sản lượng cây chè lớn nhất cả nước: năm 2001 diện tích chè là 67,6 nghìn ha chiếm 68,8 % cả nước; sản lượng chè đạt 47,0 nghìn tấn chiếm 62,1% cả nước.

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 74 SBT Địa lí 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON