OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 83 SBT Địa lí 9

Bài tập 2 trang 83 SBT Địa lí 9

Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B và cột C sao cho đúng.

A (ngành công nghiệp trọng điểm) B ( sản phẩm chính) C (nguồn nguyên, nhiên liệu)

+ Khai thác nhiên liệu

+ Điện

+ Cơ khí- điện tử

+ Hóa chất

+ Vật liệu xây dựng

+ Dệt may

+ Chế biến lương thực- thực phẩm.

+ Quần áo

+ Dầu mỏ

+ Bia

+ Điện sản xuất

+ Động cơ điezen

+ Sơn hóa học

+ Xi măng

+ Có sẵn trong vùng

+ Nhập từ vùng khác

 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

+ Ngành khai thác nhiên liệu (A) tạo ra sản phẩm chính (B) là Dầu mỏ, Điện sản xuất lấy nguồn nguyên liệu (C) có sãn trong vùng.

+ Ngành điện (A) tạo ra sản phẩm chính (B) là Điện sản xuất lấy nguồn nguyên liệu (C) có sãn trong vùng.

+ Ngành Cơ khí- điện tử (A) tạo ra sản phẩm chính (B) là Động cơ điezen, lấy nguồn nguyên liệu (C) có nhập khẩu.

+ Ngành Vật liệu xây dựng (A) tạo ra sản phẩm chính (B) là Xi măng lấy nguồn nguyên liệu (C) có sãn trong vùng, nhập khẩu.

+ Ngành Dệt may (A) tạo ra sản phẩm chính (B) là Quần áo lấy nguồn nguyên liệu (C) có sãn trong vùng, nhập khẩu.

+ Ngành Chế biến lương thực thựcc phẩm (A) tạo ra sản phẩm chính (B) là Bia lấy nguồn nguyên liệu (C) có sãn trong vùng, nhập khẩu.

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 83 SBT Địa lí 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON