OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 47 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài tập 2 trang 47 Tập bản đồ Địa Lí 9

Em hãy đánh dấu × vào ô trống các ý em cho là đúng:

Khai thác dầu thô của vùng Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng so với cả nước:

☐ 50%     ☐ 80%        ☐ 90%    ☐ 100%

Một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm ở vùng Đông Nam Bộ có sử dụng nguồn tài nguyên tại chỗ là:

☐ Điện sản xuất          ☐ Động cơ đieden

☐ Sơn hóa học            ☐ Xi măng

☐ Quần áo                   ☐ Bia

Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động nhất vùng Đông Nam Bộ:

☐ Khai thác nguyên liệu

☐ Sản xuất vật liệu xây dựng

☐ Dệt may

☐ Chế biến lương thực, thực phẩm

☐ Sản xuất hóa chất

☐ Sản xuất điện 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Khai thác dầu thô của vùng Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng so với cả nước:

☐ 50%     ☐ 80%    ☐ 90%     ☒ 100%

Một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm ở vùng Đông Nam Bộ có sử dụng nguồn tài nguyên tại chỗ là:

☒ Điện sản xuất       ☒ Động cơ đieden

☐ Sơn hóa học         ☐ Xi măng

☐ Quần áo               ☐ Bia

Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động nhất vùng Đông Nam Bộ:

☐ Khai thác nguyên liệu

☐ Sản xuất vật liệu xây dựng

☒ Dệt may

☒ Chế biến lương thực, thực phẩm

☐ Sản xuất hóa chất

☐ Sản xuất điện

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 47 Tập bản đồ Địa Lí 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

MGID
OFF